kh-72-omote.JPG
kh-72-ura.JPG
kh-72-futa.JPG
kh-72-chakoshi.JPG
kh-72-naka.JPG
kh-72-omote.JPG
kh-72-ura.JPG
kh-72-futa.JPG
kh-72-chakoshi.JPG
kh-72-naka.JPG
sold out

345.00

liner graze : shino
4 x 6 x 8.5 inches, hold 16 oz

Shipping and Policy

(kh-72)

Add To Cart